Loading...

Tag: สโมสรฟุตบอลฮันโนเวอร์ 96

สโมสรฟุตบอลฮันโนเวอร์ 96

สโมสรฟุตบอลฮันโนเวอร์ 96 สโมสรฟุตบอลฮันโนเวอร์ 96  ฮันโนแฟร์เชอร์ ชปอร์ตแฟร์ไรน์ ฟอน 1896 (เยอรมัน: Hannoverscher Sportverein von 1896) หรือรู้จักกันในชื่อ ฮันโนเวอร์ 96 เยอรมัน: Hannover 96; อ่านว่า ฮันโนเฟอร์ เซกส์อุนนอยด์ซิค เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพจากเมือง ฮันโนเวอร์ จาก รัฐโลว์เออร์แซกโซนี ใน ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. [ … ]